Ministry of Finance – MoF

Approved on 10th Nov 2010

MOF no : 357-02160688

Categories :

020300 ALAT KELENGKAPAN PEJABAT DAN KEDIAMAN : PERKAKAS ELEKTRIK

040100 PERALATAN PERHUBUNGAN/KOMUNIKASI : ALAT-ALAT PERHUBUNGAN/KOMUNIKASI

040200 PERALATAN PERHUBUNGAN/KOMUNIKASI : ALAT BANTUAN MENGAJAR

200100 PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK : MOTOR DAN ALATUBAH PENJANAKUASA (TERMASUK ALATGANTI)

200200 PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK : STESYEN JANAKUASA LETRIK DAN PERALATAN GENERATOR/ALAT GANTI

200300 PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK : KABEL, AKSESORI DAN KONDUKTOR

200400 PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK : LAMPU DAN KELENGKAPAN

220101 PERKHIDMATAN : PENYENGGARAAN/PEMBAIKAN MESIN DAN KENDERAAN ALAT HAWA DINGIN (WINDOW/SPLIT)

220109 PERKHIDMATAN : PENYENGGARAAN/PEMBAIKAN MESIN DAN KENDERAAN PERKAKAS/SISTEM ELEKTRIK

220208 PERKHIDMATAN : PENYEWAAN DAN PENGURUSAN – P.A. SYSTEM/ALAT MUZIK

Share